Přihlásit se k odběru newsletteru SkinCeuticals

Chcete-li být informováni o našich novinkách, podívejte se v náhledu na naše nejnovější přípravky a trendy v oblasti kosmetiky.

Zavrít

ZÁSADA KLINICKÉHO TESTOVÁNÍ

Ve SkinCeuticals jsme odhodláni podporovat způsob výdeje estetických léčivých přípravků a věříme, že etické kodexy lékařů vyžadují přísné standardy pro odůvodnění klinických testů. Prostřednictvím těchto přísných standardů testování našich přípravků a vyváženou komunikací týkající se výsledků testů se snažíme lékařům i pacientům zprostředkovávat informace o výzkumu péče o pleť založené na důkazech.

  • Zatímco u jednotlivých složek můžeme používat testy in vitro a ex vivo, abychom získali základní údaje o vědecké realizovatelnosti, naše klinické testy probíhají vždy za použití finálního složeného in vivo, abychom ověřili jeho účinnost při reálném použití.
  • U klinických studií, které provádíme, hodnotíme tři hlavní složky: 1. Působení v pokožce skrze biologickou nebo přístrojově hodnocenou účinnost 2. Klinický konečný přínos prostřednictvím nezávislého odborného nebo lékařského hodnocení 3. Hodnocení pacienta.
  • Kromě testu účinnosti musí každý přípravek, který vyvineme, projít přísnými testy bezpečnosti a kožní snášenlivosti.
  • Testy účinnosti, bezpečnosti ani snášenlivosti neprovádíme na zvířatech.
  • Naše produkty často testujeme ve více zemích a na více etnických skupinách, abychom vyhodnotili konečné přínosy u širokého spektra pacientů a informovali o nich.
  • Při přípravě studií využíváme laboratoře třetích stran i výzkumné organizace dermatologů a pravidelně spolupracujeme se členy lékařské a vědecké komunity, abychom ověřili metodiku našich testů.
  • Pravidelně zařazujeme analýzu biomarkerů i srovnání s placebem, abychom prokázali specifický biologický mechanismus účinku i samotnou účinnost našich technologií.
  • Pokud se odvoláváme na vědecké poznatky nebo publikované zdroje, které nevycházejí z konečného složení, jasně na to čtenáře upozorňujeme.
  • Nepoužíváme disclaimery týkající se individuálně se lišících výsledků pacientů a vždy ukazujeme fotografie před a po, které jsou reprezentativní pro průměrné výsledky.
  • Zdržujeme se používání tvrzení založených pouze na percepci nebo spokojenosti pacientů.

Skin Ceuticals

Your browser isn't supported

You can download a new browser :

Firefoxgoogle chromeoperainternet explorer